« terug naar vorige pagina

Keuringen/Medisch attest

Rijbewijskeuring

U kunt bij ons helaas geen afspraak maken voor een rijbewijskeuring. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar Steunpunt Zonneplein of Wijkcentrum de Korenaere.

Medisch attest

Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaringen over eigen patiënten afgeven. Wij geven dan ook geen verklaringen af t.b.v. anderen zoals: gemeenten, (sport)scholen, woningbouwverenigingen, politie, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst, een brief stuurt aan de praktijk met het verzoek om feitelijke medische gegevens. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaar akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties, dan kunt u onderstaande document printen en afgeven aan de desbetreffende instantie.

Weigeringsbrief Medisch attest

Ziektebrief België

Bij ziekte wordt door een Belgische werkgever vaak een ziektebriefje of doktersverklaring gevraagd. In Nederland is dit niet gebruikelijk en wordt dit de huisartsen zelfs wettelijk afgeraden. Dergelijke verklaringen mogen in Nederland alleen afgegeven worden door een onafhankelijk arts, dit is dus niet de eigen huisarts.
Intussen is er voor deze situatie een goed alternatief gekomen: u kunt via het UWV deze verklaring namelijk eenvoudig bekomen.

Meld u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV, via het telefoonnummer +31 (0)88 898 20 01. Vermeld bij welke mutualiteit in België u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Geef ook de naam en het adres door van uw werkgever. Hierna ontvangt u een brief van het UWV die u kunt gebruiken als ziektebriefje voor uw Belgische werkgever.

Kijk ook op www.uwv.nl onder: particulieren/internationaal/grensarbeider, voor alle informatie.

Zie ook: Grensoverschrijdend werken – startpuntgrensarbeid (benelux.int)