« terug naar vorige pagina

Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente
De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. U kunt bij de doktersassistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten (bij voorkeur via mijngezondheid.net)
 • Het meten van de bloeddruk
 • Verbinden van wonden
 • Zwachtelen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Hechtingen verwijderen
 • Urine onderzoek
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Injecties die periodiek gegeven worden
 • Suiker- en crp controle met vingerprik
 • Het maken van een hartfilmpje (ECG) 

De praktijkondersteuners huisarts (POH):
De praktijkondersteuners huisarts houden spreekuur voor patiënten die suikerziekte, hart- en vaatziekten of een chronische longaandoening hebben. Zij volgen de patiënten periodiek op, en werken binnen bepaalde protocollen zelfstandig.
Wanneer u (bloed)onderzoek heeft laten doen, dan vragen wij u zelf een afspraak bij de praktijkondersteuner in te plannen via mijngezondheid.net of een afspraak te maken door te bellen met de assistente. 

Verder hebben we twee ondersteuners in de praktijk die gespecialiseerd zijn in geestelijke problemen (POH GGZ). U kunt via mijngezondheid.net bij hen géén afspraak inplannen, enkel via de assistente. 

De Physician Assistant (PA)
Een PA is iemand die zelfstandig geneeskundige zorg aan patiënten biedt. U kunt bij de PA komen met vergelijkbare klachten als wanneer u een afspraak zou maken bij de huisarts. De PA zal indien nodig overleggen met de huisarts of een specialist. U kunt bij hem of haar komen als u bijvoorbeeld klachten heeft van uw luchtwegen, uw huid, u last heeft van gewrichten of meer wilt weten over anticonceptie.  De PA mag medicijnen uitschrijven, kleine ingrepen doen en doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Net als de huisarts heeft de PA een beroepsgeheim. 

 
Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
De SOH handelt zelfstandig veelvoorkomende klachten af. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd voor complexere problematiek. De SOH beoordeeld en behandeld patiënten maar de huisarts is eindverantwoordelijk. De huisarts blijft altijd beschikbaar voor vragen en goedkeuring. 
 
De praktijkmanager 
De praktijkmanager behandelt geen patiënten. Ze zorgt ervoor dat de verschillende processen binnen de praktijk goed draaien, zodat de zorgmedewerkers elke werkdag voor de patienten kunnen klaarstaan.